(0751) 776789 || Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing

Tahukah sahabat bahasa, peribahasa memegang peranan penting dalam adat istiadat masyarakat Minangkabau. Setiap upacara adat yang menggunakan pepatah, petitih senantisa menyelipkan peribahasa sebagai bentuk komunikasi dan interaksi sosialnya.